AKTUÁLNĚ OTEVŘENÉ KURZY

Kurzy komunikace pro firmy

Kurzy ASERTIVITY a kurzy ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTŮ 

Kurzy jsou realizovány ve všední dny po vzájemné domluvě. 

Kurzy lze obsahově upravovat podle potřeb firem a jednotlivých týmů, a lze také sestavit individuální školení, kurz nebo tréning ve specifické oblasti komunikace, např. efektivní rozhovor, vyjednávání, neverbální komunikace, řešení krizových situací, apod. 

Všechny kurzy se konají v Poradně Praha, I. P. Pavlova 3, Praha 2. 

Minimální počet účastníků je 6 a maximální počet účastníků je 9. Zakládáme si na maximální efektivitě kurzů, individuálním přístupu a konstruktivní zpětné vazbě. Je pro nás důležité také vlídné a bezpečné prostředí během konání kurzu. Pomáháme lidem najít a rozvíjet silné stránky a analyovat nedostatky, učíme jen férové komunikační techniky

Nepodporujeme rozvíjemní manipulativních komunikačních strategií a nátlakových strategií. Naší filosofií je rozvíjení zdravého sebevědomí a partnerských komunikačních strategií. 

CHCI ZASLAT POPTÁVKU NA KURZ 

Termín: Dle individuální domluvy
Počet hodin: Dle individuální dom
Lektor: Mgr. Emilie Šípová, Ph.D. / Mgr. Jan Šíp
Místo konání: I. P. Pavlova 3 Praha 2
Cena: Dle individuální domluvy
Kontakt:

Telefon: 604 314 350

E-mail: info@poradna-praha.cz

Informace o kurzu asertivní komunikace

a zdravého sebeprosazování. Usnadní Vám život a naučí Vás, jak zvýšit sebevědomí.

Lektorka: Mgr. Emilie Šípová, Ph.D., tel. 604 314 350

Zakládáme si především na dobré atmosféře a přátelském prostředí. Kurz se koná v malé skupině lidí a zaručuje zcela osobní přístup se zaměřením na individuální potřeby a efektivitu. Přemýšlíte-li o tom, že asi budete mít trému mluvit ve skupině cizích lidí, vězte, že jste na tom úplně stejně jako ostatní, že je to normální, a že to společně zvládneme a kurz si užijete!

V kurzu Vás naučím:

 • především asertivitě porozumět a prakticky ji použít právě ve Vašem životě (to většina několikahodinových "rychlokurzů" nezaručí),
 • určit, které asertivní techniky jsou vhodné zrovna pro Vás
 • jak odmítnout to, co nechcete, efektivním a respektujícím způsobem,
 • rozpoznat manipulaci, účinně a rychle na ni reagovat,
 • jak se prosadit, jak mluvit aby Vás druzí slyšeli, jak zformulovat to, co chcete, jak vytrvat ve své žádosti,
 • jak mluvit s druhými o tom, co Vám vadí,
 • jak ustát kritiku či ironickou provokaci,
 • jak rozumět svým emocím a zvládat je, 
 • najít své silné stránky, rozvíjet je, používat je.
 • Asertivitu využijete ve vztazích, v práci, v rodině, ve výchově, ve škole.

To vše za pomoci jednoduchých technik, které Vám pomohu aplikovat přímo na situace z Vašeho života. Jsem psycholožka, ne jen lektorka, která se naučila asertivní techniky. Moje zkušenosti z praxe mi umožňují pomoci najít Vám takovou cestu ke změně, která bude nejen krásně vypadající, ale především realizovatelná a užitečná.

Nevěřím v efektivitu krátkých jednodenních několikahodinových kurzů. Při spolupráci se mnou dostanete vždy dostatek času přemýšlet o svých situacích, vyzkoušet si (i několikrát) vše, co potřebujete. Dostanete pozitivní zpětnou vazbu a korekci ve formě doporučení.

Z dlouholeté zkušenosti s vedením kurzů asertivity mohu zaručit, že si na konci kurzu odnesete návod k řešení potíží v komunikaci. Na Vás pak bude, jak pilně budete trénovat.

Více o asertivitě:

Každý člověk stojí denně v mnoha situacích před rozhodnutím nakolik prosazovat své zájmy a do jaké míry se podřídit okolnostem nebo druhým lidem. Není vždy lehké najít zdravou míru a především způsob, který by byl respektující k sobě samému i k okolí. Býváme vychováváni v přesvědčení, že přizpůsobit se a vyjít druhým za každou cenu vstříc, je výrazem hrdinství. Myslíme si, že jen tak si nás druzí budou vážit. Přitom často opak bývá pravdou. Taky vás už nebaví být „moudřejší a ustupovat?“

Nebo se Vám stává, že tak dlouho ustupujete, až vybouchnete a pak litujete následků? Zahltí Vás emoce a Vy nevíte co s nimi? Jsme přesvědčeni o tom, že projevy agrese jsou důsledkem potlačení vlastních potřeb. V horším případě takto potlačené potřeby mohou vést k somatickým onemocněním (jako jsou různá nádorová onemocnění, cysty, žaludeční vředy apod.) nebo k psychickým těžkostem jako jsou deprese nebo úzkosti.

V kurzu vycházíme z technik asertivity, kterou pojímáme jako respektující, přímočarý a efektivní způsob sebeprosazení, nikoli jako agresivní, egoistický a „válcující“.

Kurz je veden moderním způsobem konstruktivistického přístupu k pedagogice, je vyvážen teorií, praktickým nácvikem a zpětnou vazbou, za využití videotréninku. Maximální počet účastníků je 10, díky tomu Vám zaručujeme osobní přístup.

Aktuální zpětné vazby z kurzu...

"Byla jsem na řadě různých seberozvíjejících kurzů, ale tento byl jednoznačně nejkvalitnější. Byl velmi propracovaný a zároveň příjemný. Teorie, praxe, opravování chyb, možnost zodpovězení všelijakých dotazů, Vámi jen letmo podané náměty na přemýšlení sám o sobě. Vaše profesionalita a zároveň lidskost, i to příjemné prostředí, ve kterém se člověk cítil pohodlně, káva, čajíky, dobrůtky, svíčky...bylo to bezva po všech stránkách." 

"Co jsem nenapsala včera jako přínos je to, že díky probírané látce do mě nějakým způsobem nepřímo vstoupil jakýsi vnitřní klid, oživený "zapomenutý" pocit, že mám stejná práva jako ostatní, že mám vnitřní svobodu stejně jako ostatní. Že se nemusím bát něco odmítnout, ani o něco požádat. Maximálně se stane to, že mi ten druhý nevyhoví - má na to právo. Ale aspoň to zkusím, aniž bych to předem vzdávala a ubírala si možnost udělat něco pro sebe. I role manipulátora v rozhovorech byla velmi poučná, měla jsem z čeho čerpat, stačilo si vzpomenout a naladit se.... Pochopila jsem díky hraní této opačné role, že když je někdo takto nastavený, tak vlastně nikdy "nemá dost", vede si svou jako kolovrátek, vždycky dokáže zranit a najít citlivé místo... a nedá se vlastně bez asertivity zastavit. Je lepší stručně odmítnout a nepouštět se s ním do diskuzí. Byla by to jen ztráta času a energie."

"Myslím, že funguje, že díky vnitřnímu nastavení do svého života přitahujeme určité typy lidí nebo situací, kteří s námi zacvičí, protože to potřebujeme pro svůj vývoj. Věřím, že jsem dostala už dost lekcí ve vztazích se třemi silnými manipulátory a pochopila jsem, že je opravdu potřeba se jim efektivně "bránit". Po tomto kurzu, který mou vnitřní obranu a pocit svobody upevnil,  věřím, že už konečně "přitáhnu" někoho jinak naladěného. Kdo mě nebude svou věčnou nechtěnou pozorností oblejzat jako "břečťan" a dusit svou nekonečnou láskou, ani mě nebude naopak urážet a vydírat, a přitom mě milovat "až za hrob".  Nastává správný čas, aby přišel ke mě a mému synovi někdo, kdo nás bude mít opravdu rád a zároveň mě nechá volně dýchat a žít. Také si přeji, abych díky asertivitě dávala s láskou a s jistotou mému chlapečkovi hranice, které ke svému vývoji potřebuje.A abych díky asertivitě měla stále "čistější" hlavu,  bez obav z toho, co bude a jak zareaguje druhý a co já s tím pak. DĚKUJI VÁM!"

"V kurzu jsem se naučila formy a styly jak zformulovat žádost, bránit se manipulaci. A to bez zbytečných řečiček, výmluv a vysvětlování. Naučila jsem se, že si mám stát za svým a nenechat se zvzklat nebo změnit téma. Porozuměla jsem konstruktivní kritice, a taky tomu, že kritiku nemusím vždy přijmout. A hlavně, když nechci, tak nemusím nic nikomu vysvětlovat.. To, co jsem se naučila, mi v životě pomůže při komunikaci s partnerem, i v práci. Pomůže mi to se posunout nějakm dál, více poznat sama sebe."

"Zaujalo mě všechno. První lekce, jak se bránit manipulaci, hodnotím jako nejpřínosnější. Protože právě to mi otevřelo oči, že kolem sebe mám lidi, kteří manipulují (aniž bych si to před tím uvědomila)."

"V kurz jsem se naučila základní principy asertivního chování, méně je více, méně slov, která jsou vhodně zvolená a která se mohou stále opakovat, dokáží situaci vyřešit v kratším čase a s mnohem lepšími výsledky. Dále, že je důležité, nenechat se tlačit časem, dopřát si pauzu, než budu reagivat, a mnoho dalšího."

"Nebude samozřejmě jednoduché uvést toto vše do praxe, ale umím si představit, že mi tyto techniky velice usnadní komunikaci s podřízenými v práci. Také v osobním životě při komunikaci, pro zlepšení porozumění a k tomu, aby debaty měly jasný a čitelný výsledek."

"Nejvetším překvapením byly pro mne techniky přijetí a podání kritiky, které by měly obsahovat i pozitivní návrh řešení."

"Nejvíc mne osolovily modelové situace, které byly šité na míru a na kterých jsem se mohla poučit ze svých chyb. Odborné analýzy a komentáře lektorky."

"Naučila jsem se pochopit problemaiku asertivního jednání, na co mám v životě právo. Také aplikovat asetivní jednání do praxe, lépe vyjadřovat svoje potřeby a odmítnout to, co nechci, lépe přijmout a podat kritiku."

"V kurzu jsem se naučila, jak pracovat s manipulací, jak ji ustát. Jak efektivně odmítat to, co nechci. Vyjadřovat pocity ve vztahu k různým okolnostem (odmítnutí, kritika, manipulace)."

"To, co jsem se naučila mi pomůže stát si více za sebou, prosadit se konstruktivně a v klidu, v klidu se vypořádat s kritikou, ať už přijímanou nebo podávanou. Ustát manipulaci a zároveň si uvědomit, zda a kdy manipuluji já."

"Naučil jsem se formy komunikace v různých životních situacích. Umět odmítnout a druhého neranit. Reagovat na manipulativní chování. Ustát kritiku nebo jí udělat konstruktivní kritikou. Zformulovat to, co chci a potřebuji korektní formou. Nejvíce mne oslovila intenzivní výuka, milé prostředí, malá skupina příjemných lidí."

"Naučila jsem se jak odmítnout žádost, přijmout kritiku, jak se prosadit, jak říct ne. Pomůže mi to nenechat sebou manipulovat, říct, co mi vadí, nebát se jít do konfliktu."

 

Informace o kurzu ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTŮ

Náš život je velmi ovlivňován tím, jestli před konflikty ve vztazích utíkáme, jestli se jim snažíme vyhnout, jestli z nich máme strach. Nebo zda konflikty umíme přijmout, prožít, řešit a zvládnout. Konflikty jsou přirozenou a nedílnou součástí našeho života, nikdy nezmizí. Záleží jen na nás, jak se s nimi vypořádáme a jak je dokážeme zvládnout.  

Lektor: Mgr. Jan Šíp, tel. 603 154 963

Náš kurz je unikátní tím, že je veden odborníkem k letitou praxí psychoterapeutické a poradenské práce v oblasti mezilidských vztahů. Nejde o žádnou lektorskou "rychlokvašku", která Vám sice předá pár technik,ale nikdy je nedokáže propojit s Vaším životem. Protože pracujeme s lidmi, kteří chtějí řešit své problémy a pracovat se na sobě, víme, že: 

- potřebujete mluvit o konkrétní povaze konfliktů, které v životě zažíváte, 

- potřebujete praktické návody přímo pro Váš život,

- potřebujete určitý čas, abyste si upevnili nově získané dovednosti

   (že nestačí si je jen zapsat na papír), a k tomu nestačí pár hodin,

- potřebujete zažít během kurzu bezpečnou a přijímající atmosféru v malé skupině    lidí, abyste si mohli kurz především užít!

Kurz je určen pro lidi, kteří řeší konflikty ve vztazích, v rodině, v partnerství, v práci, a pod.

V kurzu Vás naučíme:

 • porozumět tomu, proč se do konfliktů dostáváte, 
 • pochopit, proč se Vám nedaří konflikty efektivně řešit,
 • takové strategie, které vedou k úspěšnému zvládnutí konfliktů, 
 • přemýšlet o konfliktech jinak: přestat se jich bát a vyhýbat se jim, a naopak je vítat a umět s nimi zachátet, 
 • udržet si nadhled a především mít svobodu možností, která jediná přináší opravdovou úlevu!

Dostanete konkrétní tipy na to, jak řešit Vaše situace. Dostanete kvalitní zpětnou vazbu ke stylu komunikace, kterou používáte, k neverbální komunikaci, ke komunikačním zlozvykům, o kterých možná ani nevíte. V tom se liší náš kurz od např. přečtení knížky nebo rychlokurzu. 

Nevěříme v efektivitu krátkých jednodenních několikahodinových kurzů. Je to sice lákavé, myslet si, že za pár hodin bude umět a vědět "vše", ale y naší zkušenosti víme, že tomu tak není. Proto pořádáme kurzy, na které si musíte vyhradit více času, investovat jistou míru úsilí. Víme, že se to vyplatí.

Informace o ochraně a zpracování osobních údajů najdete TADY.

Podívejte se na můj WEB O ASERTIVITĚ.

Chcete info o termínech kurzů, slevách a článcích?
Přihlášením k odběru e-mailů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Vaše jméno:
Email: