Psychoterapie

Objednat se

Přicházejí za mnou do psychologické Poradny Praha lidé, kteří se rozhodli ve svém životě něco změnit, docházela jim síla nebo nápady, jak situaci řešit. Některým klientům byla psychoterapie doporučena a oni se rozhodli přijít ji vyzkoušet. Základní technikou psychoterapie je rozhovor, který doplňuji po domluvě dalšími technikami, například relaxací, imaginací, rituály, arteterapií, také pracuji se sny. 

Kvalifikovaného psychoterapeuta člověk obvykle vyhledá pokud:

  • jej trápí nepříjemné psychické stavy (úzkost, strach, tréma, deprese, špatné sny, emoční labilita, nevěří si, cítí beznaděj atd.),
  • se ocitl v náročné životní situaci (rozchod, nevěra, nemoc, smrt, péče o dítě, těhotenství nebo náročný porod, šestinedělí, přijetí partnerova dítěte, atd.),
  • má zdravotní problémy, které současná medicína nedokáže vysvětlit nebo vyléčit, nebo člověk hledá alternativní léčbu, 
  • zažil v minulosti něco nepříjemného, s čím se těžko vyrovnává (trauma, těžké dětství, šikana, nepamatuje si dětství, atd.),
  • potřebuje udělat důležité životní rozhodnutí (co dál se životem, jak změnit životní styl, vdát se/oženit, odstěhovat se, opustit partnera, říct něco svým blízkým, dát výpověď, atd.),
  • chce udělat ve svém životě změnu, (skončit se závislostí, přestat být oběť nebo agresor, žít plnohodnotný život, jít si za svými sny, i když to ostatním připadá divné, atd.),
  • cítí potřebu na sobě pracovat, lépe poznat sám sebe, rozvíjet se, atp.

Podívejte se psychoterapeuty v mému týmu psychologické Poradny Praha Perlová 3 Praha 1. 

Důvodů, proč lidé navštíví psychoterapeuta, je celá řada. To, co je potíž pro jednoho člověka, není pro druhého. Proto je vždy v pořádku, pokud se pro psychoterapii rozhodnete přesto, že lidé ve vašem okolí říkají, že ji nepotřebujete (a naopak). Důležité je vědět, že k psychoterapii nelze nikoho donutit, každý člověk se musí sám rozhodnout. Samotné rozhodování často probíhá v rámci prvních setkání s psychoterapeutem. Dobrý odborník nenabízí žádná rychlá zázračná uzdravení. Psychoterapie je proces, při kterém se musí snažit oba – psychoterapeut i klient. Jedině pak může dojít ke změnám, které může okolí klienta ex post označit jaké zázračné.

Při výběru psychoterapeuta je třeba věnovat pozornost některým informacím, které by Vám měl daný odborník vždy sdělit (terapeutovo vzdělání, jakou metodou pracuje a zda je tato oficiálně uznávána jako terapeutický směr, atd.). Když je člověku špatně, má tendenci jít na první místo, kde mu slíbí okamžitou pomoc, je schopen zaplatit závratné částky. Potíže pak většinou nejen že nezmizí, ale neodborným zacházením se mohou ještě zhoršit.

Témata, s nimiž se lidé na psychologa obracejí v psychologické poradně jsou například:

Vztahové problémy: manželské a partnerské problémy, rodinné problémy, problémy s dětmi, problémy s rodiči, konflikty, agrese ve vztahu nebo naopak pasivita ve vztahu, nevěra, komunikace ve vztahu, výchovné problémy, sexualita.

Náročné životní situace: ztráta zaměnstnání, svatba, problémy při studiu, narození dítěte, úmrtí blízké osoby, nemoc (vlastní nemoc nebo nemoc blízkého člověka).

Nepříjemné psychické stavy: úzkost, samota, smutek, strach, nechutenství, atd.

Ne/zvládání návykových látek: drogy nebo alkohol, případně jiné závislosti

Přečtěte si můj Blog v psychologické Poradně Praha 1 nebo na webu o ASERTIVITĚ

Objednat se na konzultaci a ceník terapií v Praze

Tel: 604 314 350

E-mail: psychoterapie@sipova.cz

Cena za konzultaci je 1000 Kč / 60 minut (50 minut pracujeme, zbytek času domlouváme další termín, vyřizujeme platbu, atd.). Párová psychoterapie 1500 Kč / 60 min. 

Základní rozdíl mezi psychologem, psychoterapeutem a psychiatrem

Psycholog je odborník, který vystudoval pětiletý akreditovaný studijní program psychologie (jednooborově nebo v kombinaci s jiným humanitním oborem). Poskytuje psychologické poradenství nebo psychodiagnostiku (pracuje se standardizovanými psychologickými testy). Pokud se rozhodne pracovat ve zdravotnictví, zahájí pětiletou předatestační přípravu a po složení atestace se stane klinickým psychologem a může své služby vykazovat pojišťovně, pokud s ním tato uzavře smlouvu.

Psychoterapeut je odborník, který poskytuje psychoterapii v oblasti zdravotnictví anebo mimo ně. Již delší dobu se sami odborníci nemohou shodnout, kdo a kde může psychoterapii poskytovat. Jedna skupina tvrdí, že psychoterapie má své místo pouze ve zdravotnictví (a tedy každý člověk, který je pro psychoterapii indikován, musí mít psychiatrickou diagnózu, která zůstává jako záznam v jeho lékařské dokumentaci). Druhá skupina, ke které patřím i já, zastává názor, že psychoterapie má své místo i mimo zdravotnictví a pro její indikaci není třeba člověka stigmatizovat diagnózou. Naopak, spousta lidí využívá procesu psychoterapie i jako prevence psychických potíží. Stanovisko Evropské asociace psychoterapeutů zní takto:  psychoterapeutem se stává a psychoterapii může vykonávat ten, kdo absolvoval kompletní výcvik v psychoterapii, který sestává z teoretického vzdělávání, sebezkušenostní části a praxe pod supervizí. Celkový počet hodin vzdělávání v psychoterapii nesmí být menší než 3200 hodin a vzdělávání musí být rozloženo nejméně do 7 let. První tři roky (přesněji nejméně tři roky) odpovídají teoretické přípravě na vysoké škole, kde se získá většina z počtu hodin teoretické části. Preferováno je vysokoškolské vzdělání humanitního nebo sociálního směru. Nejméně 4 roky trvá vlastní systematický výcvik. Sebezkušenostní část výcviku musí být minimálně 250tihodinová. V rámci zmíněných 7 let výcviku získává frekventant minimálně dva roky zkušenosti v praxi pod kontinuální supervizí.

Viz stránky EAP:   (struktura výcviku je zpracována podle verze 4 Evropského certifikátu pro psychoterapii; tedy podle znění schváleného v roce 2009). Za inspirace a odborné diskuse děkuji kolegyni Mgr. Janě Brzkovské, www.psychoterapie-brzkovska.cz Absolvovala jsem příslušné akreditované magisterské vzdělání, akreditovaný komplexní psychoterapeutický výcvik a supervizi. V praxi se pohybuji od roku 2004, výcvik v psychoterapii jsem ukončila v roce 2008 a od té doby pracuji pod supervizí. Splňuji evropské normy pro poskytování psychoterapie, proto se oprávněně považuji za psycholožku a psychoterapeutku. Psychiatr je odborník, který vystudoval medicínu a dosáhl atestace v oboru psychiatrie. Psychiatr může stanovit diagnózu a předepsat léky. Většinou pracuje na pojišťovnu (buď ve zdravotnickém zařízení, nebo soukromé praxi). Pokud má psychiatr zároveň psychoterapeutický výcvik, může vykonávat k diagnostice také psychoterapii. Někdy se mě lidé ptají, jestli poznají odborníka podle titulu. Samozřejmě, že titul sám o sobě nemůže zaručit kvalitně odvedenou práci, ale je dobrým orientačním kritériem.

Akademický titul

Akademický titul člověk získá studiem na vysoké škole. Aby se mohl stát psychologem, psychoterapeutem, musí dosáhnout minimálně titulu Mgr. Tento titul stojí před jménem. Odborník musel studovat humanitní obor (protože titul Mgr. používají také například právníci). Pokud se rozhodne k dalšímu postgraduálnímu vzdělání, může dosáhnout tituly:
PhDr. – znamená to, že složil rigorózní zkoušku a napsal rigorózní práci. Titul se používá před jménem.
PhD. – znamená to, že studoval minimálně 3 – 7 let doktorandské studium, učil na akademické půdě, napsal disertační práci a složil státní doktorskou závěrečnou zkoušku. Titul se používá za jménem a je mezinárodně uznávaný (je to alternativa dříve udělovaného titulu CSc.).
Doc. – znamená to, že působil na akademické půdě, učil a publikoval, splnil podmínky k habilitačnímu řízení. Používá se před jménem.
Prof. – znamená to, že mnoho let působil na akademické půdě, učil a publikoval. Profesorem je člověk jmenován prezidentem Republiky. Používá se před jménem.
Absolvováním psychoterapeutického výcviku člověk nezískává akademický titul. Pokud tedy hledá kvalifikovaného psychoterapeuta, bude vás zajímat minimálně titul Mgr. a informace o tom, zda odborník absolvoval akreditovaný psychoterapeutický výcvik.

Směry v psychoterapii

Existuje několik obecně uznávaných směrů v psychoterapii. Pokud hledáte psychoterapii, důvěryhodné pojmy jsou: Systemická psychoterapie, Gestalt psychoterapie, Dynamická skupinová psychoterapie, Hlubinná psychoterapie, Rogersovská psychoterapie, Kognitivně-behaviorální psychoterapie, Logoterapie. Dejte si pozor na různé zaručené a zázračné postupy a věštění - pokud není dobře ošetřeno, může nechat negativní následky. Stejně tak regresní terapii, kineziologii, rodinné konstelace (někdy se můžete setkat s pojmem systemické konstelace – nejedná se o oficiálně uznaný psychoterapeutický směr a není totožný se systemickou psychoterapií!), hypnózu (pokud ji neprování odborník psychoterapeut s příslušnou specializací). Nejde o to, že by tyto postupy bylz špatné, mnohé prvky ve své práci využívám, ale spíš buďte opatrní a vybírejte si takového odborníka, u kterého Vám bude dobře, který Vám vše vysvětlí, nechá Vás o všem rozhodovat a Vy budete vždy vědět, co se s Vámi děje. Bohužel přibývá rádoby odborníků, kteří absolvují někde jeden dva kurzy a nazvou se psychoterapeutem. Zoufalí klienti pak chodí za mnou do poradny a je někdy těžké uhasit, co nešetrným zacházením laický terapeut pokazil. 

Chcete info o termínech kurzů, slevách a článcích?
Přihlášením k odběru e-mailů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Vaše jméno:
Email: